Temel Su Yalıtımı

Temel Su Yalıtımı,Bohçalama Fiyatları, Bohçalama Nedir

TEMEL SU YALITIMI - Simay İZOLASYON

Yapıların temel ve bodrum perdelerinde yapılan temel su yalıtımı uygulamaları, betonarmenin bünyesine giren suyun çelik donatıda korozyona sebep olarak bina ömrünü kısaltması,rutubet oluşumu ile konfor şartlarının bozulması vb. binayı ve kullanıcıları olumsuz etkilerinden korumanın dışında toprağın içerisinde bulunan ve yeraltı suları ile yapıya ulaşma imkanı bulan kimyasal maddelerden de korunmasını sağlamaktadır. Eksik veya hatalı uygulanan teme su yalıtımı uygulamalarının dönüşü olmamakta ve ileride yüksek maliyetler ile bile eksik çözümler getirebileceği göz önünde bulundurularak, temel bohçalama sistemleri bina ömrü ile eş değer tutulma, yüksek işçilik kalitesi ve standart ve mevzuata uygun malzemeler ile yapılmalıdır. • image

  Temel Yalıtım

 • image

  Temel Yalıtım

 • image

  Temel Yalıtım

 • image

  Temel Yalıtım

TEMEL SU YALITIM MALZEMELERİ

Temel su yalıtımı uygulamalarında polimer bitümlü örtüler, plastik/kauçuk esaslı sentetik örtüler veya sürme esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılabilir.

TEMEL SU YALITIM ÇEŞİTLERİ

Bina temellerinde yapılabilecek su yalıtımı zemin rutubetine, basınçlı ve basınçsız suya karşı olmak üzere üçe ayrılmaktadır.


BOHÇALAMA NEDİR

Bina temelini yeraltı veya sızan sulardan korumak için bohçalama yöntemi kullanılmaktadır. Ayrık nizam yapılarda dıştan bitişik nizam yapılarda ise içten bohçalama uygulaması yapılarak bina temeli membran tabakası ile bir bohça gibi sarılır.

TEMEL BOHÇALAMA NASIL YAPILIR

Temel alanında çalışabilmek için öncelikle yer altı su seviyesi hafriyat tabanının 50 cm aşağısına kadar düşürülür.

Temel yapılacak alana mıcır serilir.

Serilen mıcır sıkıştırılarak şap betonu dökümüne hazırlanır.

Beton dökülerek, bitümlü membran tabakasının üzerine serileceği sağlam zemin hazırlanır.

Beton sıkıştırılır.

Asansör çukurunun iç tarafına tuğla duvar örülerek düzgün bir düşey yüzey elde edilir.

Yapılacak temelin düşey kalıpları çakılır.

Beton üzerine astar olarak bitüm emülsiyonu sürülür.

Astar sürülen Beton katmanının üzerine en az iki kat 3-4 mm kalınlığında membran serilir.

Membranlar 10 - 15 cm birbiri üzerine bindirilip, şalumo (pürmüz) ile eritilerek yapıştırılır.

Asansör çukurunun yan duvarları ve tabanı da membran tabakası ile örtülür.

İkinci kat membran örtüsü, alttaki örtüyü ortalayacak şekilde yapıştırılır. Ek yerlerinde 10-15 cm bindirme yapılır.

Temel yalıtım tabakasının, duvar yalıtımı ile birleştirilebilmesi için kenarlarda yaklaşık 1 metre fazlalık bırakılır.

Betonarme temeldeki demir donatıların su yalıtım örtüsüne zarar vermemesi için 3-4 cm kalınlığında koruyucu bir şap atılır.

Koruma betonu üzerine radye temel döşemesi alt donatısı yerleştirilir.

Koruma betonu üzerine radye temel döşemesi üst donatısı yerleştirilir.

Radye temel içinde kalacak tesisat boruları yerleştirilir.

Radye temel betonu dökülür.

Radye temel kalıpları söküldükten sonra, temelin kenarında bırakılan membran fazlalığı bodrum kat kenarına yapıştırılır.

Membran tabakası ek yapıştırılarak zemin seviyesine kadar uzatılır.

Radye temelin dışına drenaj borusu yerleştirilir.

Membran tabakasının dışına EPS veya XPS tabakası yapıştırılır.

EPS veya XPS tabakasının dışına tuğla duvar örülür.

EPS - XPS tabakası ve tuğla duvar zemine kadar çıkarılır.

Tüm imalatın dışında kalan boşluk zeminle doldurularak uygulama sonlandırılır.

İÇTEN BOHÇALAMA NASIL YAPILIR

Bitişik nizam yapılarda temel perdeleri dışında insanların çalışmasının mümkün bulunmadığı hallerde tercih edilir. İç bohçalama sisteminin ana prensibi binanın havuz içine oturması şeklindedir.

Başlangıç aşamasında betonarme bir dış çanak oluşturulur.

Yalıtım Köşelerde pah uygulaması yapıldıktan sonra, dış çanağın iç yüzeyine soğuk uygulamalı astar emülsiyonu uygulanır.

Dış çanak içine yatay ve düşeyde 2 kat polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile yalıtım tamamlandıktan sonra her iki düzlemdeki yalıtım katmanları koruma altına alınır.

Son olarak, binanın taşıyıcı sistemi (radye temel ve perde duvarları ile iç çanak) yapılarak bitirilir.

BOHÇALAMA FİYATLARI

Bohçalama fiyatları kullanılacak malzemelere ve temelin özelliğine göre değişiklik göstermektedir.