Kalite Politikamız

Değerlerimiz : Önce insan, Yenilikçilik, Ölçülebilirlik, Ulaşılabilirlik

Kalite Politikamız - Simay İZOLASYON

* Firmamız, tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

* Tedarikçi ve taşeronlarda güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,

* Firmamızın ve Türkiye'nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımayı,

* En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

* Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

* İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,

* Sektöre ait, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

* Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

* Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,

* İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.